DYSPHORIA

2015
Gerçek Zamanlı, Etkileşimli Video Enstalasyonu

Dysphoria, zaman deneyimi üzerine ontolojik bir sorgulama denemesidir.
Mekânın içine yerleştirilmiş ekranların her birinde, kamera menziline girmiş olan kişinin hareketli görüntüsünün farklı anları tezahür eder. Kişi, bir süre sonra izlediği görüntünün tam olarak hangi ana ait olduğunu ayırt edemez hale gelir.  Zira anlar, lineer olarak ilerler fakat önceden öngörülemez bir şekilde büzülür ve genişler.

2015
Real Time, Interactive Video Installation

Dysphoria is an experiment questioning the ontology of time experience.

Five screens in different sizes are located in the space. When someone gets inside the range of the camera, the instants of the moving image of the visitor appear in the screens. After a while, it becomes harder for the visitor to differ of his image, in which moment exactly it belongs.

Yet, the moments proceed a linear but unpredictably changing time regime. Time flow is compressed and expanded in a contingent way. The moving image of the visitor, streams within an acceleration and deceleration. Familiar time stream of daily life becomes more and more estranged.