DEVİR II / TIDE II

2014
Single Channel Video Installation, 03:00 min

Turkuaz bir su kütlesine tepeden bakmaktayız. Kütle devinim içinde görünüyor.
Fakat alışıldık olmayan bir şey var. Bütünsel bir hareket içinde olması beklenen kütlenin bir tarafı ağır, bazen neredeyse duruyormuş gibi hareket ederken, diğer tarafı daha dinamik ve canlı. Su sanki derinlerden gelen birbirine zıt iki kuvvetin etkisi altında deviniyor. Bu sıradan bir zıtlık değil, daha ziyade iki ayrı kuvvetin diyaloğu. Kuvvetler birbirleri üzerine etki ederken kendileri de adeta dönüşüme uğruyor. Sonunda, tamamıyla birbirlerine dönüşüyorlar. Bu dönüşüm süreci, bakan göz için seyirlik bir desen oluşturuyor.

This time gazing at the sea from above. A collection of bluish-green water in motion. However, there is something unusual about it. It is expected to be in unity in every part, in a continuous motion, however, on one side it moves heavily, sometimes getting closer to be still, even frozen; on another side more dynamic, even passionate. The water seems to be driven by two different causes, located deep inside, acting opposite to each other. This is not a mere opposition, rather two forces in a dialog. While acting on each other, each of them goes into a change themselves. At the end, they totally become one another. In this process of transformation, occasionally, the gaze might perceive the image of water as a mere self-referential pattern. Then, the gaze is captivated by this moving pattern which might lead to contemplation.

tide2