ANSIZIN/ALL of a SUDDEN

2013
Single Channel Video Installation, 02:53 min

Yağmur damlaları yer çekiminin etkisiyle gökyüzünden yere doğru düşerler ve gözden kaybolurlar. İstanbul-Düzce yolunda saatte 140 km hızla giden arabanın camına vuran yağmur damlaları ise, hızın etkisiyle adeta canlanıyorlar ve camda yukarıya doğru tırmanan bir patern oluşturuyorlar. Damlalar, belli bir davranış şekli içinde hareket ediyor olsalar bile, hangi anda hangi spesifik biçimi alacakları öngörülemezliğini koruyor. Yarattıkları bütünsel etki yağmurun şiddeti, arabanın hızı, rüzgâr gibi bileşenler tarafından belirleniyor. Etki, zaman-mekan algısı üzerinde farklılaşmalar yaratıyor. Bazı anlarda damlaların yüzeydeki hareketleri, arabanın olduğunda daha hızlı gittiği yanılsamasını yaratıyor. Bu anlarda damlaların zamanının, gerçek zamandan farklı bir şekilde aktığı söylenebilir. Çekimin hızın yapay olarak arttırılıp azaltılması ise bu etkiyi arttırarak hissedilir kılıyor.

Raindrops fall down to earth from the clouds and vanish. The raindrops that hit the glass of a car, which is riding with a speed of 140 km/h, are animated with the effect of the speed and create a pattern that is climbing up the glass. Although the raindrops have particular behaviour, it is not possible to predict the exact shape they are going take in a particular moment. The overall effect is dependant on parameters such as strength of the rain, speed of the car and wind. This effect creates differentiations on time-space experience. Sometimes, the movements of the raindrops create an illusion so that one can think that the car is faster than it really is. In moments like this, the time of the raindrops seems faster that the time in reality. The time manipulation in the video (the speed up and downs in particular periods) augments this effect and makes it more perceptable.

IMG_1849

IMG_1837

IMG_1846