ORMAN / THE FOREST

2017
Single Channel Video, 05:04 min

“Bir yöne doğru hassasça devinen kamera ağaçları maddesizleştirdiği kadar mekan imgesini bu dünyanınkinden, rüyanın alanına nakleder. Bu durum, izleyeni bildiğine yakın fakat başka, alternatif bir zaman rejimine götürür, geçiş kritiktir. Çünkü bu geçiş anlarında ‘gerçek’ ansızın gözükür ve yavaşça kaybolur. Devinen kamera bir anda kamera olmaktan çıkarak ‘gerçeğin’ ortaya çıkışına bir vasıta, vesile oluverir. O anlarda karaçam ya da sarıçamı düşünmez, varoluşun derinliklerinde birşeylerle bir anlığına yüz yüze kalmış buluruz kendimizi. “Orman” ile yakalamaya çalıştığım bu nokta dilin ve sembollerin anlamını yitirdiği noktadır.”  İsmail Eğler

“The camera, gently moving towards a certain direction, not only makes the trees dematerialized, but also transfers the earthly image of space into the realm of the dreams. This drifts the viewer to a quite familiar but yet different, alternative time regime. This transition is critical, for only this enables “the Real’ to become momentarily visible. In these moments we forego thinking about the larch or scots pines, and find ourselves face-to-face with something from the depth of existence. It is these instances, where language and symbols lose their significance, that I try to capture with ‘the Forest.’”  İsmail Eğler

 

forrest

 

IMG_3250