SURUHU

2015
Mekansal Enstalasyon, Sis, Işık, Sessuruhu1

Son sıva da vuruldu
ve sarnıç inşa edildi
Konstantinopolis’in yer altında.
Capcanlı su, genç sarnıcın kalbine aktı.
Aktıkça mekana can geldi.
Su mekanı doldurdu.
Mekan suyla bütünleşti.

Sarnıç yaşadı asırlar boyu yer altında.
Zaman ise taşı toprağı sökerek akan bir nehir gibi
Yerin üstü değişti.

Sarnıç önce can çekişti.
Sonra can, çekildi damla damla.
Beden kaldı ayakta.
Su mekanı terk etti.
On beş asırlık bir beden
Asasına dayanmış Süleyman gibi
durmakta bugün İstanbul’un yer altında.

Su, bir daha uğramasa da buraya,
belki ruhu sızar gelir bilinmezlerden.
Su Ruhu,
suyun ağırlığının aksine
bedensizliğin hafifliğiyle doldurur mekanı.
Karanlıktaki sarnıç
gözlerini açar ve nefes almaya başlar.
Mekan canlanır.
Karanlık aralanır.

Su Ruhu belki de,
hafızanın uyanacağı bir aralık açar.
Yerin üstünde dört nala giden zaman,
bu aralıkta başka türlü akar.
akıp gitti yer üstünde.

http://yogunluk.org/tr/projeler/su-ruhu.html

WATER SOUL

2015
Spatial Installation, Fog, Light, Sound

The last stucco was applied,
The cistern completed
Underneath Constantinople.

Into the heart of the young cistern, vivid water poured,
And as it flowed, the space awoke to life.
Water flooded the space.
Space and water united.

Underground, the cistern lived for centuries.
Time, like a river that rolls on by tearing everything apart,
Flowed over the ground.
And things above the ground changed.

The Cistern first lingered.
Then, drop by drop, its life dried up,
The torso remained.
Now the water has left the space.
And a body, fifteen centuries of age,
Is standing still like Solomon, leaning over his staff,
beneath the surface of Istanbul.

Water,
Might not be coming around here anymore,
Its soul, however, may leak from the unknown.
Unlike the weight of the water
It is now the Water Soul, Su Ruhu,
Which fills the space with the lightness of incorporeality.
And in the dark, the cistern opens its eyes and starts breathing.
The space returns to life, the darkness enlightens.

Water Soul might open a gap and awaken the memory.
Time that gallops on the surface of the earth
Might flow differently through this gap.

http://yogunluk.org/en/projects/su-ruhu.html

5

suruhu4

22v